Frossen skulder behandling / operation

Frossen skulder

Rutinerede ortopædkirurgiske speciallæger. 

Klinikkens rutinerede ortopædkirurgiske speciallæger udfører ambulante operationer i alle led og knogler under anvendelse af de nyeste, gennemafprøvede og veldokumenterede teknikker, f.eks. stabiliserende skulderoperation, korsbåndsoperationer, håndkirurgiske operationer mm.

Se yderligere informationer på frossen skulder her

Viborg Privathospital tilbyder en lang række operationer som fedtsugning, maveskindsoperation, brystforstørrelse, brystreduktion, brystløft, korrektion af indadvendte brystvorter og brystvortereduktion.

Kontakt os for yderligere informationer på frossen skulder.

Se mere yderligere info på frossen skulder under patient informationer

Formål med undersøgelsen/operationen

Betegnelsen en frossen skulder dækker over en betændelsesagtig tilstand i skulderleddet, hvor ledkapslen nærmest ”klistrer” sig fast til og omkring overarmens ledhoved og ledskål, hvilket medfører smerter og ofte kraftig bevægeindskrænkning.

Årsagen til den frosne skulder tilstand kendes ikke helt, den kan opstå spontant eller udvikles efter et traume eller en skade.

Den spontant opståede frosne skulder er den hyppigste og den rammer oftest personer i 40-60 års alderen, hvor kvinder rammes oftere end mænd og patienter med sukkersyge er særligt udsatte.

Sygdommen er karakteriseret ved tre stadier:

  1. stadie viser sig ved tiltagende smerter og bevægeindskrænkning i skulderleddet
  2. stadie er skulderen stiv, men smerterne aftager
  3. stadie er der ingen smerter og bevægeligheden bliver langsomt bedre.

I 1. stadie kan smerterne til tider være ret udtalte. Hele forløbet er meget individuelt - men uden operation er det langvarigt og svingende mellem 1½ - 3 år. Undersøgelse og diagnose Før en evt. operation kan komme på tale har man normalvis haft smerterne i skulderen i 4-6 måneder og smerterne har toppet i intensitet, da man ved for tidlig operation kan risikere at skulderledskapslen atter kan blive for stram.

Vores ortopædkirurgiske skulder- og albuespecialist vil ud fra dine smertesvar omkring din skulder og diverse specifikke skuldertests snakke med dig om de behandlingsmuligheder der er, for at hjælpe dig bedst muligt. Hvis lægen efter ovennævnte undersøgelsesmetoder stadig er i tvivl om diagnosen, har han mulighed for at indstille dig til en MR-skanning.

En frossen skulder kan behandles uden operation. Behandlingen består i smertestillende medicin, blokader med steroid 2-3 gange i ledkapslen, begrænsning i de fysiske aktiviteter på arbejde og i fritiden i en lang periode. Som nævnt har sygdommen en god prognose også uden operation, men forløbet er meget langvarigt og oftest bliver der en permanent let nedsat bevægelighed

Risici og komplikationer

Der er en meget lille risiko for infektion i såret (under 0,5 %). Kontakt os, hvis der kommer rødme og/eller hævelse omkring skulderleddet og samtidig feber. Ny arvævsdannelse kan medføre, at skulderen bliver stiv og smerterne kommer igen.

Det viser sig oftest 2-3 uger efter operationen. Sukkersygepatienter må forvente forstyrrelser i blodsukkerværdierne i tilknytning til både blokader og operation.

Se mere info på frossen skulder behandling og frossen skulder operation under patientinformationer.

Viborg Privathospital er en privatejet klinik og et hospital, specialiseret i kosmetiske og kirurgiske behandlinger ved hjælp af sikker teknologi og de nyeste behandlingsmetoder. Kvalitet er vor mærkevare!

Se mere info på

Viborg Privathospital behandler private klienter og har aftaler med bl.a. Danske Regioner og de fleste forsikringsselskaber med Sundhedsforsikring. Der er tilskud fra Sygesikringen Danmark til speciallægebehandlingen. Viborg Privathospital tilbyder næsten alle former for behandlinger, undersøgelser og operationer – uden ventetid.