Henvisning

Viborg Privathospital har indgået aftale med Danske Regioner om at undersøge og behandle patienter fra de offentlige sygehuses ventelister (Lov om udvidet frit sygehusvalg) – læs mere på følgende hjemmesider:

www.sygehusvalg.dk
www.venteinfo.dk

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder kan du kontakte en Sundhed Danmark patientvejleder

Opfylder et offentligt sygehus ikke behandlingsgarantien, kan du kontakte patientkontoret i din region for nærmere information om dine rettigheder, og evt. henvisning til behandling på Viborg Privathospital. 

Aftale med forsikringsselskaber:
Viborg Privathospital har endvidere indgået aftale med de fleste forsikringsselskaber om behandling af patienter, der har tegnet såkaldte sundhedsforsikringer.

Forsikrede hos Sygeforsikringen Danmark kan få tilskud til undersøgelse og operation (plastikkirurgiske forløb er undtaget).

Endelig kan man vælge at betale for undersøgelse og behandling selv og dermed kræves ingen henvisning, men man er velkommen til at medbringe henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Viborg Privathospital anmoder om at henvisende instans oplyser om følgende ved fremsendelse af henvisning:
· Henvisningsmodtager og –afsender
· Stamdata
· Henvisningsdiagnose/behandlingskode
· Anamnese/problemstilling
· Aktuel medicin
· Allergier
· Relevante sociale forhold, herunder sprog og om der er behov for tolk.