Patientvejledning

Viborg Privathospital er medlem af Brancheforeningen for sundhedsvirksomheder i Danmark, hvilket betyder at vi kan gøre brug af Sundhed Danmarks egne patientvejledere. De kan bl.a. informere, vejlede og rådgive om patienters rettigheder, herunder regler om:

· Adgang til behandling
· Frit sygehusvalg
· Ventetider
· Reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 

Fakta om Sundhed Danmark, foreningen af danske sundhedsvirksomheder

Sundhed Danmark er en brancheforening for sundhedsvirksomheder i Danmark, der arbejder for at forbedre rammevilkårene for medlemmerne og for den private sundhedssektor i Danmark.

Kontakt patientvejleder
Børsen
1217 København K
E-mail: patientvejleder@privatehospitaler.dk

Telefon: +45 3374 6697.