Om hospitalet

Viborg Privathospital er beliggende i nybyggede lokaler i Viborg Stadion Center med indgang fra Indre Ringvej via Prinsens Allé og Stadion Allé.

Hospitalet er moderne udstyret med undersøgelsesfasciliteter, nyt sterilisationsudstyr, operationsstue og opvågningsstue og derfor særdeles velegnet til at udføre alle undersøgelser og behandlinger både i lokalbedøvelse og fuld narkose.

På Viborg Privathospital er vi specialister indenfor følgende områder:

Viborg Stadion

Der er handicapvenlige adgangsforhold med stor båre-elevator fra indgangsdøren til hospitalet på 2. sal.

 

Virksomhedsgrundlag:

Mission for Viborg Privathospital

Viborg Privathospital vil på afgørende vis bidrage til at fjerne ventelister på sygdomsbehandling ved at:

 1. Supplere de offentlige sygehuse
 2. Betjene sundhedsforsikringsselskaber
 3. Yde sygdomsbehandling med høj kvalitet og effektivitet
 4. Undgå unødigt bureaukrati


…således at den enkelte patient hurtigst muligt generhverver så optimal funktionsevne som muligt.

Viborg Privathospital vil samtidig på afgørende vis bidrage til at udføre kosmetiske behandlinger med høj kvalitet og faglighed under respekt for den enkelte patient og dennes ønsker.

Udarbejdet januar 2017 af Lisbeth og Søren Kjeldsen.
Revideres januar 2020.

Vision for Viborg Privathospital

Viborg Privathospital vil være kendt for:

 • Professionalisme og kvalitet
 • Teamwork, hvor faggrupper i fællesskab skal løfte/udføre opgaver
 • Imødekommenhed, nærvær og empati
 • Åbenhed og ærlighed
 • Respekt for den enkelte patient og medarbejder (se nedenfor)
 • Trivsel


Viborg Privathospital vil være kendt for at være Danmarks førende privathospital hvad angår patienternes oplevelse af høj professionalisme og effektivitet, men samtidig imødekommenhed, teamwork, nærvær, respekt og empati (indlevelsesevne).

Viborg Privathospital vil via åben, ærlig, respektfuld og empatisk dialog skabe tillidsfulde relationer specielt mellem patient og behandlerteam for at sikre det bedste behandlingsforløb, men også mellem medarbejdere indbyrdes for at skabe et optimalt arbejdsmiljø og trivsel.

Viborg Privathospital ansætter og engagerer kun medarbejdere, der arbejder professionelt og med høj kvalitet samt kan demonstrere imødekommenhed, respekt, empati og nærvær både overfor den enkelte patient og overfor hinanden.

Udarbejdet januar 2017 af Lisbeth og Søren Kjeldsen.
Revideres januar 2020.


Følgende citat fra Ulrik Wilbek 2011 illustrerer helt præcist, Viborg Privathospitals vision mht. at respektere hinanden både som patient og som medarbejder:

"Der er i vores land en tendens til, at vi skal nedsable, nedrakke og nedgøre hinanden. Engang imellem får man indtryk af, at vi lever i en fejlfinder-kultur, hvor det gælder om at finde fejl og mangler hos hinanden frem for at fokusere på, hvad vi er gode til. Man taler om styrker og svagheder hos mennesker. Men sådan set har ingen mennesker svagheder - højest udviklingsområder. Lad mig illustrere det med en gammel historie:

De To Krukker.

En ældre kvinde havde to krukker, der hang på hver sin ende af en stang, som hun bar over skuldrene.

Den ene krukke havde en revne, mens den anden var perfekt og altid leverede en hel portion vand. Når kvinden havde fuldendt sin tur fra floden til huset, rummede den revnede krukke kun en halv portion. Hver dag i to år kom kvinden kun hjem med halvanden portion vand.

Efter to år, hvor den revnede krukke oplevede hver dag som en bitter fiasko, snakkede den en dag til kvinden nede ved floden : "Jeg skammer mig over mig selv og alt det vand, der løber ud i min side af vejen hele vejen hjem til dit hus."

Den ældre kvinde smilede og sagde : "Har du bemærket, at der er blomster i din side af vejen, men ikke i den anden krukkes side ? Jeg har altid vidst, at du havde en revne, så derfor såede jeg blomsterfrø i din side af vejen, og hver dag, når vi går hjem, vander du dem. I to år har jeg været i stand til at plukke disse smukke blomster, så jeg kan pynte mit bord. Hvis du ikke var, præcis som du er, ville jeg ikke kunne skabe sådan en skønhed. Vi har alle en særlig revne eller fejl, men det er revnerne og fejlene, som hver enkelt besidder, der tilsammen gør vort liv interessant og værdifuldt."

Værdigrundlag

(fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd)


Viborg Privathospital ønsker/fremhæver følgende leveregler (værdigrundlag) hos alle medarbejdere:

 • Professionalisme og høj faglig kvalitet
 • Højt serviceniveau - ”Vi er til for patienten – ikke omvendt”
 • Engagement
 • Samarbejde – også på tværs af faggrupper
 • Ærlighed
 • Ansvarlighed
 • Ressourcebevidst – forbrug med omtanke (energi, miljø, drift)

Værdierne tjener som normative langsigtede retningslinjer og drivkræfter for medarbejdernes adfærd – på tværs i organisationen. Værdierne ligger i alles hjerter.

Hospitalets overordnede strategi

Overordnet strategi for, at mission og vision realiseres indenfor rammerne af hospitalets værdier:

 1. Hospitalets ledelse ”går forrest” i demonstration af hospitalets mission og vision overfor samtlige medarbejdere, således at hospitalets værdier bedst forankres i det daglige arbejde.
 2. Ved årlige temadage drøftes hospitalets virksomhedsgrundlag i medarbejderstaben ved hjælp af ekstern konsulent (involverende f.eks. teambuilding, coaching).
 3. Hospitalets ledelse anser det for yderst vigtigt at fastholde en god og konstruktiv dialog med alle leverandører af patienter (forsikringsselskaber, Danske Regioner, lokal sundhedsplanlægning i Region Midtjylland) for på bedste vis at sikre en bred platform af patientleverancer og dermed sikre hospitalets eksistens.
 4. Ledelsens strategi er vedvarende at forblive med lokalt ejerskab, for på bedste vis at kunne udvise lokal manøvredygtighed og forandringsparathed.

Udarbejdet januar 2017 af Lisbeth og Søren Kjeldsen.
Revideres januar 2020.

Se desuden Patienttilfredshed og Iværksætterpris