Bedøvelsesformer

Rutinerede speciallæger

Klinikkens rutinerede speciallæger udfører ambulante operationer i alle led og knogler under anvendelse af de nyeste, gennemafprøvede og veldokumenterede teknikker, f.eks. stabiliserende skulderoperation, korsbåndsoperationer, håndkirurgiske operationer mm.

Du vil samtidig få kvalificeret rådgivning vedrørende det forventede sygemeldingsforløb fra arbejde/uddannelse, genoptræning hos fysioterapeut, forsikringsforhold og den erhvervsmæssige prognose for dit sygdomsforløb.

Kort ventetid

Da ventetiden er meget kort på Viborg Privathospital, kan vi altid planlægge dit behandlingsforløb bedst muligt i forhold til f.eks. arbejde eller uddannelse. På Viborg Privathospital opnår du et tillidsfuldt behandlingsforløb med den samme speciallæge ved forundersøgelsen, behandlingen og de efterfølgende kontroller.

Patientinformation om bedøvelse