Patienttilfredshed og kvalitet

Patienttilfredshed

Viborg Privathospital indberetter data fra alle behandlinger til landspatientregistret. De fem regioner i Danmark foretager ud fra disse data hvert år et tilfældigt udtræk af patienter fra private og offentlige hospitaler i hele landet. Disse patienter tilsendes et spørgeskema omkring patienternes og pårørendes oplevelser af behandlingen på det pågældende hospital. Ud fra disse data udgives årligt en rapport, som netop belyser patientoplevelser på det pågældende hospital og sammenligner med gennemsnitlige besvarelser fra andre både offentlige og private hospitaler. Du kan se de seneste rapporter på nedenstående links:

Årsrapport offentlige patienter

Årsrapport private patienter 

Kvalitet

Viborg Privathospital indberetter til lovpligtige nationale kliniske databaser, som opgør samlede resultater på de pågældende behandlingsområder. De nationale kliniske databaser er organiseret i Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), og de seneste årsrapporter som er relevante for Viborg Privathospitals specialer kan ses på nedenstående links:

Dansk Anæstesidatabase 

Dansk Herniedatabase

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Urogynækologisk Database (DUGA-base)

Dansk Hoftealloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Korsbåndsregister

Dansk Skulderalloplastikregister

 

Indberetning af utilsigtet hændelse

Du kan som patient eller pårørende indberette en utilsigtet hændelse her.