Jolanta Grydehøj

Speciallæge i reumatologi

Jolanta har mange års rutine i reumatologi. Ud over sin funktion på Viborg Privathospital, fungerer hun som specialeansvarlig overlæge i reumatologi i Sygehusenheden Vest i Region Midtjylland.

Jolanta Grydehøj har i en periode fra 2004-2011 haft ansættelse på reumatologisk afdeling på Viborg Sygehus, hvor hun har opnået stor erfaring indenfor klassisk reumatologi (gigt- og ryglidelser etc.).

Siden 2011 har Jolanta Grydehøj været ansat som overlæge i reumatologi ved Hospitalsenhed Vest med daglig virke i Holstebro.