Niels Krarup

Speciallæge i ortopædkirurgi med speciale i protesekirurg

Speciale ansvarlig overlæge Regionshospital Viborg siden 2005.

Hofte- og knæprotese kirurgi. Varetager specielt kompliceret hofteprotese kirurgi.

Uddannet via ansættelser på Århus universitets hospital, Regionshospitalet i Silkeborg og Ålborg universitets hospital. Endvidere ophold på en af verdens førende hofteproteseklinikker Princess Elizabeth Orthopaedic Centre i Exeter, England.