Srdjan Zivanovic

Speciallæge i ortopædkirurgi

Aktuelt ansat som speciallæge i skulder-albue sektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Midt.

Ud over sin speciallægeuddannelse i ortopædkirurgi samt generelle ortopædkirurgiske kompetencer har han flere års erfaring i skulder og albue problematik og foretager alle former for skulder/albue kirurgi.