Rygkirurgi priser

Nedenfor er vist en oversigt over rygkirurgien, der udføres på Viborg Privathospital.

I alle priser er inkluderet et obligatorisk gebyr til den lovpligtige patientforsikring.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte os. Telefonnumre, e-mailadresse mm. finder du på vores kontaktside

Undersøgelse/erklæring Pris
Forundersøgelse (inden 7 dage) 1.850
Kontrol 820
Opfølgning på undersøgelser (brev/telefonisk/henvisning) 600
Speciallægeerklæring  7.200-8.230
Indsprøjtning blokade 510
MR-skanning, pr. legemsdel, tillæg for kontrast 2.500
Tillæg for ekstra indlæggelsesdøgn 4.120
Mikrobiologisk undersøgelse for infektion 670
Mikroskopisk bedømmelse (histologisk undersøgelse) af vævsprøver 1.160
Suturfjernelse 650

 

Rygkirurgi     Pris

Diskusprolaps i lænden, ét niveau

Bedøvelsesform: fuld narkose

Indlæggelse: 1 døgn

    51.450

Spinalstenose, ét niveau

Bedøvelsesform: fuld narkose

Indlæggelse: 3 døgn

    57.620

Spinalstenose, flere niveauer

Bedøvelsesform: fuld narkose

Indlæggelse: 3 døgn

    61.740-66.890