Klinik for Fysioterapi på Viborg Privathospital

Generelt

Klinikken er specialiseret i ryg-, nakke-, knæ- og skulderlidelser. Der tilbydes fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og genoptræning af de fleste lidelser i bevægeapparatet. Vi tilstræber hurtigt at kunne give dig en tid og derved få sat den rette behandling sat i gang så hurtigt som muligt. Fysioterapien varetager genoptræningen af indlagte patienter. Dagkirurgiske patienter vil efter skulder, albue og knæ operationer få tilbudt tid hos fysioterapeuten for hensigtsmæssig planlægning af genoptræningen, og i de fleste tilfælde udleveres et øvelsesprogram. Længerevarende genoptræning vil foregå lokalt via en genoptræningsplan eller henvisning til lokal praktiserende fysioterapeut. Fysioterapi og korrekt genoptræning er vigtigt for at opnå bedst muligt resultat efter en operation eller skade. Ved genoptræningen tages udgangspunkt i netop din situation og ressourcer. Målet er at opnå det maksimale hvad angår funktionsevne og bevægelsesglæde.

Klinikkens fysioterapeut

Den fysioterapeutiske behandling varetages af hospitalets fysioterapeut Tom Jensen. Tom Jensen har stor erfaring indenfor idrætsrelaterede skader/genoptræning fra forskellige elitesportsklubber og derudover mange års erfaring med arbejde på fysioterapeutisk klinik. Ved ferieafvikling er der en kompetent afløser for Tom Jensen.

Behandling:

Idrætsskader

Fysioterapien tilbyder behandling af idrætsskader både for den professionelle elite og for amatører. Derudover behandles arbejdsskader, pludseligt opståede skader, kroniske skader og skader efter uheld m.v. I behandlingen har vi muligheden for at arbejde sammen i et tværfagligt team, med Privathospitalets ortopædkirurgiske og idrætsmedicinske specialister.

Behandlingen

Behandlingsforløbet sammensættes individuelt, og kan indeholde et eller flere af nedenstående behandlingstiltag:

  • Manuel behandling(MT) (manipulering, mobilisering, massage mv.)
  • Osteopati/ Mulligan/ MDT
  • Træning/Genoptræning
  • Stabiliserende sportstape/ Kinesio tape
  • Akupunktur/ IMS
  • Supersole
  • Vejledning og træning

Priser

Priserne på behandling ligger generelt på niveau med landets øvrige fysioterapeuter. Medlemmer af sygesikringen Danmark opnår tilskud til behandlingen. Fysioterapien på Viborg Privathospital har ikke overenskomst med Sygesikringen og der ydes derfor ikke yderligere tilskud. Patienter med Sundhedsforsikringer kan i de fleste tilfælde få fysioterapi-behandlingen betalt af helt eller delvist af forsikringen.

Oversigt over samarbejdspartnere