Rygkirurgi

Viborg Privathospital har specialiseret sig i rygkirurgi.

Rutinerede ortopædkirurgiske speciallæger

Klinikkens rutinerede rygkirurgiske speciallæge udfører ambulante undersøgelser og behandlinger for ryglidelser såsom diskusprolaps, slidgigt, spinalstenose og instabilitet i lænderyggen. Du vil samtidig få kvalificeret rådgivning vedrørende det forventede sygemeldingsforløb fra arbejde/uddannelse, genoptræning hos fysioterapeut, forsikringsforhold og den erhvervsmæssige prognose for dit sygdomsforløb.

Kort ventetid

Da ventetiden er meget kort på Viborg Privathospital, kan vi altid planlægge dit behandlingsforløb bedst muligt i forhold til f.eks. arbejde eller uddannelse. På Viborg Privathospital opnår du et tillidsfuldt behandlingsforløb med den samme speciallæge ved forundersøgelsen, behandlingen og de efterfølgende kontroller.

Patientinformationer om rygkirurgi