Urinvejskirugi

Viborg Privathospital har specialiseret sig i urinvejskirurgi.

Rutinerede urinvejskirurgiske speciallæger

Klinikkens rutinerede urologiske speciallæge udfører ambulante undersøgelser og behandlinger såsom kikkertundersøgelse af blæren, ultralydsscanning af prostata med udtagning af vævsprøver, udredning for forstørret prostata, behandling af impotens, operation for forhudsforsnævring, operation for vand-/sædbrok samt alle operationer på testikler, penis og pungen. Du vil samtidig få kvalificeret rådgivning vedrørende det forventede sygemeldingsforløb fra arbejde/uddannelse og eventuelt videre behandlingsforløb ved f.eks. kræftformer.

Kort ventetid

Da ventetiden er meget kort på Viborg Privathospital, kan vi altid planlægge dit behandlingsforløb bedst muligt i forhold til f.eks. arbejde eller uddannelse.
På Viborg Privathospital opnår du et tillidsfuldt behandlingsforløb med den samme speciallæge ved forundersøgelsen, behandlingen og de efterfølgende kontroller.

Patientinformationer om urologiske operationer

Patientinformationer om urologiske undersøgelser